FAQ

Zde je souhrn nejčastějších dotazů zákazníků na náš zákaznický servis. Tak abychom Vám usnadnili řešení Vašeho problému.

 

 
 • Co je potřeba vědět před montáží tažného zařízení?

  • Před přistoupením k samotné montáži je potřeba se náležitě seznámit s návodem k použití vozidla případně s informacemi v technickém průkazu vozidla, zda je toto vozidlo určeno k tažení přípojného vozidla.
  • Tažné zařízení může být provozováno pouze ve vozidle s odpovídajícím stavem karosérie/ podvozku. Tažné zařízení musí být výhradně namontováno v souladu s přiloženým montážním návodem výrobce.
  • Tažné zařízení je bezpečnostní prvek, jeho montáž může provádět pouze proškolená osoba, případně jeho montáž musí být před použitím a řádně zkontrolována stanici technické kontroly.
  • V místech styčných ploch karoserie/ podvozku vozidla a tažného zařízení, je potřeba důkladně odstranit izolační hmotu.
    
  • Po čas tažení přívěsu musí být přívěs dodatečně zajištěn pružným spojem (ocelové lanko, řetěz) požadované pevnosti.
  • Je potřeba pravidelně kontrolovat šroubové spoje tažného zařízení po ujetí cca 1000 km. V případě potřeby přitáhnout matice/šrouby. Kulový čep je potřeba udržovat v čistotě, pravidelně mazat a chránit krytkou. Jakékoliv mechanické poškození tažného zařízení znemožňuje jeho další použití, Poškozené tažné zařízení se nesmí opravovat.
  • Vždy je potřeba dodržovat platnou legislativu daného státu, kde je vozidlo s tažným zařízením registrováno/ provozováno.
 • Vždy je potřeba dodržovat platnou legislativu daného státu, kde je vozidlo s tažným zařízením registrováno/ provozováno.

  • Každé tažné zařízení uvedené do prodeje musí projít sérií speciálních testů, které kontrolují pevnost v tahu, statické zatížení na čep a také odolnost vůči vnějším vlivům.

   Všichni výrobci tažných zařízení v evropské unii mají povinnost provádět tyto testy, které jsou po zdárném zakončení potvrzeny obdržením certifikátu a uvedeny do prodeje v celé EU. Vlastním označením homologace je znak e, případně E, e – je certifikát vydaný na základě evropského předpisu, zatímco E je znakem kvality potvrzeným na základě norem EHK OSN. Homologace e i E, mají stejnou váhu, zatímco národní schválení B již není aktuální. Označením certifikátu se skládá s písmene „e“ a číslice, určující zemi, kde bylo tažné zařízení vyrobeno a testováno.

   •e4 – Švédsko
   •e13 – Německo
   •e 20 –Polsko
   •e24 – Francie

 • Kde nalezneme montážní návod k tažnému zařízení?

  • Podrobný montážní návod je v tištěné formě přiložen ke každému tažnému zařízení Steinhof. Případně je možné jej přímo stáhnou z našich internetových stránek.
 • Je možno namontovat tažné zařízení do vozidla s alternativním pohonem LPG/CNG?

  • V mnoha případech montáž tažného zařízení na vozidlo s alternativním pohonem není možná. Vzhledem k instalaci alternativního pohonu, kde vedení čí nádrž zasahuje do míst montáže.
 • Jaké jsou další kroky po samotné montáži?

  • Byla-li montáž provedená našim certifikovaný pracovištěm, obdržíte po montáži řádně vyplněný typový list/ potvrzení montáže, případně i kopii certifikátu. Poté je povinen vlastník nebo provozovatel požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, o zápis změny údaje v registru silničních vozidel a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. V případě neautorizované montáže, či montáže svépomocí, je zapotřebí nejprve navštívit zkušební stanici STK, kde Vám bude prověřená správnost montáže a následně vystaven protokol STK. Poté je povinen vlastník nebo provozovatel požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností, o zápis změny údaje v registru silničních vozidel a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
 • Tažné zařízení po dopravní nehodě

  • U dopravních nehod, při kterých dojde k poškození zadní části vozidla s tažným zařízením, hrozí vážné nebezpečí, že bylo poškozeno rovněž toto zařízení. Hlavními identifikátory poškození jsou zpravidla poškození vrstvy ochranného laku, nezvyklé vmáčknutí části tažného zařízení případné vyosení kulového čepu, nadměrná vůle v bajonetovém spoji apod. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené poškození, či poškození podobného charakteru, nejsme schopni mnohdy rozpoznat ani měřit, je nutností vždy po nehodě tažné zařízení vyměnit.
 • Je možno namontovat starší použité tažné zařízení z jiného vozidla?

  • Tažná zařízení uváděná na trh jsou podrobovány speciálním testům, na základě kterých získávají homologaci. Každé tažné zařízení disponuje homologační značkou a zároveň po montáži na vozidlo podléhá registraci. Po montáží se tažné zařízení stává součásti vozidla a není proto dovoleno jej úžívat v jiném voze. Většina použitých tažných zařízení nabízených na trhu, pocházejí z havarovaných či likvidovaných vozidel. Tažná zařízení z takovýchto zdrojů bývají nezřídka poškozené a to i přesto, že na první pohled nebudí žádná podezření. Nejčastějším typem poškození je oslabení kulového čepu vlivem nárazu do zadní části vozidla, případně poškození těla tažného zařízení. Toto poškození nelze rozpoznat pouhým okem. Dalším typem poškození je koroze sváru ocelových části, poškození bajonetových systému či ztráta části montážního materiálu, nemluvě o absenci montážního návodu.
 • Je k tažnému zařízení potřebná elektroinstalace?

  • Aby bylo zajištěno bezpečné tažení přívěsu, shodně s vyhláškou o provozu vozidel na pozemních komunikacích, je potřeba zajistit odpovídající osvětlení taženého vozidla/zařízení. Rozlišujeme dva základní typy - 7 pin a 13 pin. Tyto elektroinstalace dodáváme v různých délkách kabeláže dle potřeby pro montáž jsou vybaveny řídící jednotkou. Výběr odpovídající elektroinstalace se liší dle typu vozidla, na které budeme tažné zařízení montovat a také dle toho, co hodláme táhnout, případně jaký typ nosiče zvolíme.
 • Jaký je rozdíl mezi 7 pin a 13 pin?

  • Výběr odpovídající elektroinstalace se liší dle typu vozidla, na které budeme tažné zařízení montovat a také dle toho, co hodláme táhnout, případně jaký typ nosiče zvolíme. Možností je mnoho, na tažném zařízení můžeme táhnout jak malý přívěs o celkové hmotnosti do 750 kg ale rovněž také karavan. Na tažném zařízení je také možno instalovat nosič jízdních kol. Elektroinstalaci 7pin, s úspěchem montujeme pro tažení přívěsu do celkové hmotnosti do 750 kg. Tento typ elektroinstalace má za úkol přenést základní funkce osvětlení jakými jsou ukazatele směru, obrysová světla, brzdová světla a světlo do mlhy. Proto v souladu s unijními předpisy je určená k použití pro přívěsy o celkové hmotnosti do 750 kg. Přívěsy nad 750 kg musí disponovat rovněž couvacím světlem, což umožňuje pouze elektroinstalace 13 pin. Dodatkové funkce 13 pin elektroinstalace jsou dále možnost napájení přívěsu stálým napětím, dobíjecí kontakt a již zmíněné couvací světlo.
 • Je v elektroinstalaci potřebný modul a jakou má modul funkci?

  • Elektrické svazky s řídícím modulem – jsou určeny pro vozidla, kde by dodatečné zatížení osvětlením přívěsu mělo za následek vyvolání chybového hlášení /např. kontrolky vadné žárovky/. Systém osvětlení vozidla řídí modul přívěsu, který je napájen napětím +12V z akumulátoru vozu a odpovídá za správnou funkci světel přívěsu. Řízení modulu zatěžuje stávající elektroinstalaci pouze zanedbatelně, díky tomu systém kontroly vozidla nevykazuje žádné chyby. Elektroinstalace s řídícím modulem je nezbytným řešením pro vozidla se sofistikovanou elektroinstalací. Takové systémy nalezneme i v některých starších typech vozu ale ve většině případů se jedná o řídící a kontrolní systémy novějších typů aut. V případě, že systém vozidla je vybaven funkcí Check-Control případně systémem CAN-BUS je použití této elektroinstalace nutné. Montáž elektrické instalace bez řídícího modulu by mohl mít za následek přinejmenším špatnou nebo žádnou funkci osvětlení přívěsu/ nosiče, v horším případě pak vážným poškozením elektrické instalace vozidla.
 • Vydání třetí tabulky registrační značka na nosič jízdních kol.

  • Dle vyhlášky. MD ČR č.158/2017 Sb., o registraci vozidel. Tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání vydává úřad obce s rozšířenou působností na žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka.
 • Co je potřeba vědět před montáží tažného zařízení

  Abyste správně vybrali tažné zařízení pro dodávková vozidla, je potřeba znát technické parametry této skupiny vozidel.

  • Typy karosérií rozdělujeme na:
   - Furgon/ plechová karosérie
   Slouží zejména k převozu zboží. Hlavním charakteristickým znakem jsou pevné plechové boční stěny, výklopné zadní dveře a případně posuvné boční dveře.
   - Minibus/ mikrobus
   Jsou určeny k převozu osob. V nákladovém prostoru jsou sedačky, bezpečnostní pásy a čalounění. Tento typ karosérie je rovněž prosklený.
   - Skříňový automobil/ valník
   Slouží zejména k převozu volně loženého nákladu, nákladu na paletách či v balení. Jsou to otevřené podvozky nákladních a dodávkových vozidel. Skládá se z kabiny/ prostoru pro řidiče a cestující a odděleného prostoru pro náklad zvané korba. Korba může být pevná nebo sklopná.
   - Kontejner
   Vozidlo s nákladovým kontejnerem, mnohdy termoizolační nástavba.
   - Šasi/ rám k dostavbě
   Vozidlo určeno k dostavbě
  • Celková hmotnost vozidla
   Celková hmotnost je součet pohotovostní a užitečné hmotnosti. Je to hmotnost vlastního vozidla se všemi provozními náplněmi, plně naloženým zavazadlovým prostorem a s maximálním počtem cestujících
  • Rozvor náprav
   Rozvor náprav je jeden ze základních rozměrových parametrů vozidla. Zjednodušeně řečeno je to vzdálenost mezi osami předních a zadních náprav.
  • Rozdíl v zadních nápravách
   Jednoduchá montáž / dvojmontáž
  • Typ pohonu
   Přední pohon (FWD-Front Wheel Drive)
   Zadní pohon (RWD-Rear Wheel Drive)
  • Základní informace k provedení zadních nárazníku
   Se schůdkem, schůdek v zadním nárazníku usnadňuje nakládání materiálu a přístup do nákladového prostoru. Bývá součásti výbavy dodávkových vozidel.


 • Jak používat vyhledávač produktů.?

  • Vyberte kategorii, vyberte tažná zařízení, případně brzdy.

   Po výběru kategorie „tažná zařízení“ vyberte vámi zvolený filtr
   Filtr verze vozidla, verze modelu je tvořena hierarchicky. Výběrem pole vozidlo aktivujete další pole ( popis níže).

   Filtr rok, katalogové číslo, typ koule Vám umožňuje zvolit si informace, které Vás zajímají.

    

    
   Klikněte na filtr vozidlo. Vyberte pozici osobní nebo nákladní.

     

        

   Klikněte na filtr značka. Vyberte pozici o kterou máte zájem. Filtr umožňuje zadat značku podle Vašeho výběru.

         

   Klikněte na filtr Model. Vyberte pozici o kterou máte zájem.
     

        

   Klikněte na filtr verze. Vyberte pozici o kterou máte zájem.
     

        


   Po výběru Vámi zvolených filtrů, klikněte na tlačítko „vyhledat“.
     

    

   Výsledky vyhledávání jsou rozděleny do čtyřech kategorií

   Kategorie vozidlo obsahuje základní informace o vozidle.

   Kategorie ke stažení obsahuje veškeré nezbytné informace ohledně vybraného tažného zařízení..

   Kategorie elektroinstalace obsahuje veškeré informace ohledně nalezených výsledků k vybranému vozidlu.

   Kategorie ke stažení obsahuje technickou dokumentaci. V závislosti dle nastavených parametrů kategorie obsahuje příslušné soubory.   Přejděte k vyhledávači.

        

 

 

PŘIDEJ SE K NÁM   

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.