Kvalita

Za sledováním kontroly kvality produktů Steinhof stojí interní laboratoř, která dozoruje výrobní procesy tak, aby probíhaly na nejvyšší úrovni. Hlavním kontrolním mechanizmem, dohlížejícím na pracovní postupy a zároveň projektujícím nezbytné výrobní prvky je naše interní laboratoř, nacházející se v centru výzkumu a rozvoje.

Základním kamenem politiky rozvoje firmy, je dlouhodobá investice do kvality výroby, zdokonalování výrobních procesů a zavádění těchto standardů do výroby. Zároveň dodržování norem předepsaných výrobci automobilů a závazných právních norem. Materiály používané pro výrobu jsou výhradně původem od tradičních a certifikovaných dodavatelů. Proces výroby je přísně monitorován v každé jeho etapě. Kontrolován není pouze materiál pro výrobu, nýbrž celý proces výroby, správné skladování až po prodejní a poprodejní servis.

Interní centrum výzkumu a rozvoje se zabývá vývojem, výzkumem, zaváděním nových technologií a poznatků do výroby. Spolupracuje s oddělením kontroly kvality, stanovuje kontrolní a poradní orgány, jednak pro výrobu brzdových destiček a také tažných zařízení. V laboratořích probíhá základní výzkum  fyzikálně – mechanických vlastností třecích materiálu před jejich uvedením do výroby a zároveň také pravidelný výzkum sériově vyráběných produktů.

 

Jakość

 

 

Certifikáty

Všechny naše výrobky mají požadované certifikace a homologace vydané institutem VCA, Vehicle Certification Agency v Anglii. Disponujeme rovněž národním polským certifikátem vydaným institutem PIMOT, Automotive Industry Institute ve Varšavě. Naše firma získala a efektivně udržuje systém řízení kvality ISO 9001:2008, potvrzované pravidelnými audity GEM CERT.

 

 

 

Brzdové destičky – kontrola výrobních procesů

Kontrola lisovaného materiálu/ dodávka lisovaného materiálu podléhá kontrole, spočívající v odebírání vzorků, které jsou následně podrobeny řadě testů určujících kvalitu, hustotu třecího materiálu, součinitel tření (norma ECE R90), spotřebu materiálu, stlačitelnost materiálu za studena i za tepla (normy ISO), tvrdost (norma ISO), vliv vysokých teplot a vlhkosti na tvoření korozivního spojení mezi brzdovou destičkou a brzdovým kotoučem. (norma ISO)

Kontrola lepeného spoje probíhá náhodným výběrem výrobku, kdy kontrolovaným parametrem je spojitost vrstvy a její síla.

Kontrola lisování spočívá v měření teploty všech pracovních elementů lisu (matrice, raznice) a její rovnoměrné rozložení po celé pracovní ploše stroje.

Kontrola vypalování spočívá v měření teploty plechů brzdových destiček a v určeném časovém intervalu změna či kontrola kalibrace nastavení teploty ve spékací peci pomocí termoelektrických článků, případně použitím jednorázových teplotních pásů.

Výstupní kontrola sleduje správnost nanesení ochranné vrstvy práškového laku (destruktivní zkouška). V této fázi je rovněž kontrolována správnost procesu broušení.

 

Stanoviště pro kontrolu brzdového obložení je vybaveno tzv. měřícím řetězcem, který se skládá zejména z počítačového programu Lab.View 7.1 s periferními zařízeními. Toto nám umožňuje stále zdokonalovat složení jak třecí směsi tak i komplikovaného technologického postupu. Každá brzdová destička Steinhof je označena znaky obsahujícími číslo certifikátu E-90, kód série, číslo dílu, kód třecího elementu, identifikační kód země. Na obalu výrobku naleznete název výrobce, kód certifikátu, název vozidla pro které je výrobek homologován a počet kusů. Balení je samozřejmě zabezpečeno tak, aby bylo zřejmé jeho porušení.

 

 

Jak testujeme tažná zařízení?

Tažná zařízení jsou testovány shodně s požadavky předpisu EHK OSN č. 55 v Institutu automobilového průmyslu ve Varšavě. Bez ohledu na to i v naší moderní zkušební laboratoři disponujeme zařízením pro únavové testy materiálu s aktuálním kalibračním certifikátem nizozemského certifikačního institutu RDW, což nás opravňuje podle směrnice 94/20 ES k užívání homologačního znaku e4. Výzkum spočívá v testu jejich životnosti při dvou miliónových cyklech pod daným zatížením, tyto testy trvají cca 40 hodin. Naše společnost pravidelně absolvuje příslušné audity tzv. COP (Conformity of Production) prováděná zaměstnanci RDW, jejímž cílem je zajistit stálou a vysokou kvalitu tažných zařízení vyráběných sériově.

PŘIDEJ SE K NÁM   

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.